V júli 2011 Správa Pieninského národného parku (PIENAP) zmenila svoje sídlo a z Červeného Kláštora sa presťahovala do Spišskej Starej Vsi. Novým sídlom Správy sa stal zrekonštruovaný objekt bývalej VÚB banky a takzvanej bužni (stará synagóga). Cieľom projektu, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ však nebolo len presťahovanie pracovníkov Správy PIENAP-u do nových kancelárskych priestorov, ale predovšetkým sme plánovali vytvoriť inštitúciu, ktorá by pozitívne vplývala na širokú verejnosť, nielen na obyvateľov Zamaguria, ale aj na návštevníkov, ktorí sem prichádzajú za oddychom.

Aj napriek mnohým ťažkostiam, s ktorými sme sa počas realizácie projektu museli vysporiadať sme ku koncu roka 2013 projekt úspešne ukončili. Pri Správe PIENAP-u sme vytvorili Infocentrum s expozíciou prírody Pienin a Spišskej Magury. Expozícia infocentra približuje z blízka jednoduchým spôsobom hlavné pieninské biotopy: pôvodný pieninský les, lúky Pienin a tiež Spišskej Magury, rieku Dunajec, jaskyňu Aksamitku. Územie, v ktorom žijeme, približuje trojrozmerná plastická mapa. Vyčerpávajúce informácie o vzniku ochrane prírody v Pieninách, ale aj o kultúrnych pamiatkach, či krajine sa dozviete z 13 nástenných posterov. https://www.ta3.com/clanok/1075346/pieniny-maju-infocentrum-s-fascinujucou-expoziciou-stravit-tam-mozete-hodiny.html

V expozícií sa nachádza viac než sto druhov preparátov rôznych živočíchov, množstvo rastlín, ale aj skameneliny a horniny. Tento „stánok“ pieninskej prírody si môžete pozrieť bez sprievodu alebo s výkladom pracovníkov Správy PIENAP-u. Expozícia infocentra je vytvorená spôsobom, ktorý zaujme všetky vekové kategórie. Čo sa nám potvrdilo počas prvej, tohtoročnej letnej turistickej sezóny.

Od začiatku mája do 22.09.2013 (aj napriek nedostatočnej reklame) infocentrum navštívilo 1320 ľudí. Okrem domácich obyvateľov sa tu zastavili ľudia z väčšiny európskych krajín, ale aj z Austrálie a Kóreji. O spokojnosti návštevníkov hovorí kniha návštev. (Ďakujeme za pozitívne ohlasy).

Infocentrum je otvorené každodenne aj cez víkendy do konca septembra. Od konca septembra do konca apríla bude otvorené od pondelka do piatku, v sobotu a nedeľu bude otvorené len pre dopredu ohlásené návštevy, ktoré sa nahlásia na Správe PIENAP-u osobne alebo na tel. čísle 0903 298 403 alebo mailom pienap@pienap.sk.

Stará múdrosť hovorí „je lepšie raz vidieť, ako sto krát počuť“ preto Vás všetkých, ktorí ste ešte neboli v našom infocentre srdečne pozývam na návštevu. Rovnako srdečne pozývam aj všetkých Vás, ktorí ste už infocentrum navštívili lebo ďalšia múdrosť vraví „Opakovanie matka múdrosti“. https://www.facebook.com/pienap/photos/pcb.497467040404553/497465513738039/?type=3