23. apríla 2020
Netopier ostrouchý (Myotis blythi), foto V. Kĺč

Netopiere za prenos ochorenia COVID-19 nemôžu, potvrdila to vedecká štúdia

    Zdroj: ŠOP SR, 16. 04. 2020 Vo svete sa zvyšuje úsilie o zabránenie ďalšieho šírenia koronavírusu. V tejto súvislosti sa objavujú […]
30. marca 2020

Zlepšili sme hniezdne podmienky pre indikátory čistoty vody

Vodnár potočný (Cinclus cinclus) je indikátorom čistoty vody, pretože je náročný nielen na chemické a fyzikálne vlastnosti vody, ako je […]
10. marca 2020

Vítanie žeriavov – 14. marec 2020, Senné – zrušené

V súvislosti so šírením nákazy koronavírusu a  zákazom verejných podujatí bola táto akcia zrušená.  Zdroj: www.vtaky.sk
24. februára 2020

Výsledky tohtoročného zimného sčítania vodného vtáctva na riekach Dunajec a Poprad

Zimné sčítanie vodného vtáctva je medzinárodným monitorovacím programom, ktorý sa zameriava na zistenie početností nehniezdnych populácií vodných a na vodu viazaných vtákov. […]
18. februára 2020
Podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum), foto: V. Kĺč

Zimné sčítavanie netopierov v dubníckych opálových baniach

  Zimné sčítanie netopierov na zimoviskách v našich chránených územiach je realizované v období december až marec. Cieľom tohto sčítania, je sledovanie […]