Práve kvitne jedna z najohrozenejších rastlín Európy – pokrut jesenný (Spiranthes spiralis)

Práve kvitne jedna z najohrozenejších rastlín Európy – pokrut jesenný (Spiranthes spiralis)

Pokrut jesenný (Spiranthes spiralis), aj toto je orchidea. Foto V. Kĺč

Pokrut jesenný (Spiranthes spiralis), aj toto je orchidea. Foto V. Kĺč

Pokrut jesenný (Spiranthes spiralis), je trváca bylina s podzemnými hľuzami. Jej výška je 10–25 cm vysoká. Kvetenstvo je tvorené 6–30 kvetmi, ktoré sú špirálovite usporiadané. Kvety dosahujú veľkosť v priemere 4–7 mm. Pokrut jesenný patrí k najneskôr kvitnúcim druhom európskych orchideí. Kvitne od druhej polovice augusta do polovice októbra. V čase kvitnutia rastlina pozostáva z kvetonosnej byle a novej prízemnej listovej ružice pri byli. Jesenné listové ružice pokračujú v raste do polovice októbra, následne od marca do mája, pričom nie je vylúčený slabý rast aj v teplejších obdobiach zimy. Plodom je tobolka.

Pokrut jesenný (Spiranthes spiralis). Foto V. Kĺč

Pokrut jesenný (Spiranthes spiralis). Foto V. Kĺč

Pokrut jesenný rastie od nížin až do výšky 1 500 m na chudobných lúkach, pasienkoch (najmä ovčích), v riedkych krovinách a vo svetlých borovicových lesoch, zriedkavo aj na vlhkých rašelinových lúkach a na piesočnatých dunách, na mierne alkalických až neutrálnych, ale aj na kyslých pôdach. Táto orchidea patrí k najohrozenejším rastlinám Európy. Významnejšie populácie v rámci Slovenska  sú na juhozápade krajiny (v parku v Rusovciach a v Prírodnej rezervácii Ostrovné lúčky), ostatné výskyty v Podunajskej nížine zanikli. Druhá oblasť výskytu je na východe Slovenska, v Nízkych Beskydách, v celkoch Ondavská a Laborecká vrchovina. Úbytok tohto druhu je spôsobný predovšetkým zánikom pastvín, ktoré pre neho zaisťovali vhodné existenčné podmienky.

V súčasnosti je zaradený medzi kriticky ohrozené druhy našej kveteny, rovnako tak v Českej republike a v Poľsku, ale aj ďalších európskych krajinách. Je tiež chránený medzinárodným dohovorom CITES (DOHOVOR O MEDZINÁRODNOM OBCHODE S OHROZENÝMI DRUHMI VOĽNE ŽIJÚCICH ŽIVOČÍCHOV A RASTLÍN). Spoločenská hodnota jedného jedinca je 322 eur.

Autor a foto: V. Kĺč

Zdroj:

https://botany.cz/cs/spiranthes-spiralis/ http://ibot.sav.sk/usr/Dano/docs/BULLETIN,%202011,Spiranthes%20spiralis.pdf